register LOG in

วาดเส้นเตรียมสอบ และ portfolio

วาดเส้นเตรียมสอบ และ portfolio

คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★   และอีก 254 สมัครเรียนแล้ว เคยมั้ย ? อ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น
 • 1. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1
 • 2. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2
 • 3. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 4. การลากเส้นและการจับดินสอที่ถูกต้อง
 • 5. ตรวจงานตัวอย่าง "การลากเส้น"
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่อง
 • 2. การแรเงาแบบไล่แถบน้ำหนัก
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การแรเงา"
 • 1. การวาดโครงสร้างวงกลม ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • 1. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบอ้วน
 • 2. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบผอม
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การเขียนวงรี"
 • 1. การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก
 • 2. การเขียนโครงสร้างทรงกรวย
 • 3. การเขียนโครงสร้างลูกบาศก์
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกลม
 • 1. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกลม
 • 4. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ลูกบาศก์
 • 1. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกระบอก"
 • 2. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกรวย"
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกลม
 • 4. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงลูกบาศก์
 • 1. การนำไปประยุกต์ใช้ในการวาดรูป แขนงอื่นๆ
#คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถทำตามได้จริง ♣ ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในสาข...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 2 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น2 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. แก้วน้ำ สีชมพู ทึบแสง
 • 2. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (1) 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (2)
 • 4. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (3)
 • 5. แก้วกาแฟ สีขาว
 • 1. กระป๋องแปบซี่ ( โครงสร้าง)
 • 2. กระป๋องแปบซี่ ( เขียนรายละเอียด)
 • 3. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนัก )
 • 4. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนักสมบูรณ์ )
 • 1. สรุปบทเรียนวิชาวาดเส้น 2
  #คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ ควรมีพื้นฐานเรื่องแสงและเงามาบางส่วน  ก็สามารถทำตามได้จริง ♣ ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 3 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น3 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. ขวดสาเก (สีดำเงา)
 • 1. ขวดโค้กใส 1(โครงสร้าง)
 • 2. ขวดโค้กใส 2 (แสงเงา)
 • 3. ขวดโค้กใส 3 (เก็บรายละเอียด)
 • 1. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(1) (โครงสร้าง)
 • 2. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(2)
 • 3. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(3)
 • 4. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(4)
 • 1. สรุปบทเรียนวิชาวาดเส้น 3
#คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในสาขาวิชาออกแบบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม หรือจ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 4 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น4 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. กระดาษยับ 1
 • 2. กระดาษยับ 2
 • 3. กระดาษยับ 3
 • 4. กระดาษยับ 4
 • 1. ผ้า ลักษณะยับ (1)
 • 2. ผ้า ลักษณะยับ (2)
 • 3. ผ้า ลักษณะยับ (3)
 • 1. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (1)
 • 2. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (2)
 • 3. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (3)
 • 1. บทสรุปวิชาวาดเส้น 4
วาดเส้นเตรียมสอบ คอร์สวาดเส้น ออนไลน์ วาดเส้นเตรียมสอบ ที่ตั้งใจสอนให้คุณวาดรูปได้เอง 100%. ◊ สอนตั้งแต่พื้นฐาน ยัน!! ใช้งานจริง&...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้นเตรียมสอบ (1) 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1
 • 4. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2
 • 5. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 1. วาดมือกล่อง
 • 2. แรเงา มือกล่อง ส่วนของนิ้วโป้ง
 • 3. แรเงา มือกล่อง ส่วนของนิ้วชี้ นิ้วกลาง
 • 4. แรเงา มือกล่อง ส่วนของนิ้วก้อย
 • 5. เก็บรายละเอียด การวาดมือ โครงสร้างกล่อง
 • 1. วาดมือขึ้นจากกล่อง วาดรายละเอียดส่วนของนิ้วโป้ง
 • 2. วาดรายละเอียดส่วนของนิ้วชี้ นิ้วกลาง
 • 3. วาดรายละเอียดส่วนของนิ้วนาง นิ้วก้อย
 • 4. เก็บรายละเอียดโครงสร้างมือจากกล่อง 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 5. ลงเงามือจากรูปทรงกล่อง
 • 6. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของนิ้วโป้ง
 • 7. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของ เล็บนิ้วโป้ง
 • 8. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของนิ้วชี้ นิ้วกลาง
 • 9. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของนิ้วนาง นิ้วก้อย
 • 10. เก็บรายละเอียดฝ่ามือและข้อมือ
 • 11. เก็บรายละเอียดภาพรวมของทั้งมือ
 • 1. วาดโครงสร้าง มือถือดินสอ
 • 2. ลงน้ำหนักภาพรวม
 • 3. ลงน้ำหนักภาพรวม(2)
 • 4. เก็บรายละเอียดนิ้วโป้ง
 • 5. เก็บรายละเอียดนิ้วส่วนอื่นๆและดินสอ
 • 6. เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้าย(1)
 • 7. เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้าย(2)
 • 1. บทสรุปวิชาวาดเส้นเตรียมสอบมัณฑนศิลป์
เจาะลึกเตรียมสอบวาดเส้น สอบผ่านทุกมหาวิทยาลัย 100%อายุคอร์ส 2 ปี  #ตัวอย่างบทเรียนบางส่วน  ===============♦ ตัวอย่างจากแบบฝ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้นเตรียมสอบ (2) 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 4. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 5. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 1. ขึ้นโครงสร้าง มือถือคลิปหนีบกระดาษ
 • 2. ลงรายละเอียดภาพรวม
 • 3. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว และคลิป
 • 4. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วโป้ง เน้นระยะภาพ
 • 5. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว เน้นระยะภาพ(2)
 • 6. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว เน้นระยะภาพ(3)
 • 7. เก็บรายละเอียดในส่วนของคลิปหนีบกระดาษ
 • 8. มือถือคลิปหนีบกระดาษ ตอนจบ
 • 1. ร่างโครงสร้าง มือถือกระดาษยับ 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 2. ลงน้ำหนักภาพรวม มือถือกระดาษยับ(1)
 • 3. ลงน้ำหนักภาพรวม มือถือกระดาษยับ(2)
 • 4. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วและกระดาษ(1)
 • 5. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วและกระดาษ(2)
 • 6. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วและกระดาษ(3)
 • 7. คัดน้ำหนัก(1)
 • 8. คัดน้ำหนัก(2)
 • 9. คัดน้ำหนัก(3)
 • 10. เก็บรายละเอียด มือถือกระดาษ ตอนจบ
 • 1. ร่างโครงสร้างมือถือขวดใส
 • 2. ลงน้ำหนักภาพรวม(1)
 • 3. ลงน้ำหนักภาพรวม(2)
 • 4. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว
 • 5. มือถือขวดใส ตอนจบ
 • 1. สรุปแนวทางการเตรียมสอบวาดเส้นมัณฑนศิลป์
;