register LOG in

วาดเส้น D1 + D2

วาดเส้น D1 + D2
รายละเอียดคอร์ส PACKAGE ยอดนิยม เตรียมสอบวาดเส้นมัณฑนศิลป์ / ต่อยอดทางด้านศิลปั

ประกอบไปด้วย 2 วิชาหลัก คือ 

1. วิชาวาดเส้นพื้นฐานจาก 0 -100  
✔️ รายละเอียดคลิก: http://dd-class.com/courses/5 

2. มือใหม่ต้องเข้าใจ วาดเส้น 2 (Skill up )
✔️ รายละเอียดคลิก: http://dd-class.com/courses/3

บทเรียน

วาดเส้น 1 และวาดเส้น 2

คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★   และอีก 254 สมัครเรียนแล้ว เคยมั้ย ? อ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น
 • 1. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1
 • 2. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2
 • 3. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 4. การลากเส้นและการจับดินสอที่ถูกต้อง
 • 5. ตรวจงานตัวอย่าง "การลากเส้น"
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่อง
 • 2. การแรเงาแบบไล่แถบน้ำหนัก
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การแรเงา"
 • 1. การวาดโครงสร้างวงกลม ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • 1. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบอ้วน
 • 2. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบผอม
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การเขียนวงรี"
 • 1. การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก
 • 2. การเขียนโครงสร้างทรงกรวย
 • 3. การเขียนโครงสร้างลูกบาศก์
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกลม
 • 1. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกลม
 • 4. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ลูกบาศก์
 • 1. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกระบอก"
 • 2. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกรวย"
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกลม
 • 4. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงลูกบาศก์
 • 1. การนำไปประยุกต์ใช้ในการวาดรูป แขนงอื่นๆ
#คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถทำตามได้จริง ♣ ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในสาข...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 2 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น2 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. แก้วน้ำ สีชมพู ทึบแสง
 • 2. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (1) 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (2)
 • 4. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (3)
 • 5. แก้วกาแฟ สีขาว
 • 1. กระป๋องแปบซี่ ( โครงสร้าง)
 • 2. กระป๋องแปบซี่ ( เขียนรายละเอียด)
 • 3. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนัก )
 • 4. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนักสมบูรณ์ )
 • 1. สรุปบทเรียนวิชาวาดเส้น 2
;