register LOG in

คอร์ส Premium : ไร้ขีดจำกัด เตรียมสอบครบถ้วน ที่สุดของคอร์สออกแบบ วาดเส้น และ Portfolio

คอร์ส Premium : ไร้ขีดจำกัด เตรียมสอบครบถ้วน ที่สุดของคอร์สออกแบบ วาดเส้น และ Portfolio

ไร้ขีดจำกัด เตรียมสอบครบถ้วน ที่สุดของคอร์สออกแบบ วาดเส้น และ Portfolio ( Premium)


บทเรียน

ไร้ขีดจำกัด เตรียมสอบครบถ้วน ที่สุดของคอร์สออกแบบ วาดเส้น และ Portfolio ( Premium)

คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★   และอีก 254 สมัครเรียนแล้ว เคยมั้ย ? อ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น
 • 1. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1
 • 2. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2
 • 3. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 4. การลากเส้นและการจับดินสอที่ถูกต้อง
 • 5. ตรวจงานตัวอย่าง "การลากเส้น"
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่อง
 • 2. การแรเงาแบบไล่แถบน้ำหนัก
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การแรเงา"
 • 1. การวาดโครงสร้างวงกลม ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • 1. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบอ้วน
 • 2. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบผอม
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การเขียนวงรี"
 • 1. การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก
 • 2. การเขียนโครงสร้างทรงกรวย
 • 3. การเขียนโครงสร้างลูกบาศก์
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกลม
 • 1. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกลม
 • 4. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ลูกบาศก์
 • 1. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกระบอก"
 • 2. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกรวย"
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกลม
 • 4. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงลูกบาศก์
 • 1. การนำไปประยุกต์ใช้ในการวาดรูป แขนงอื่นๆ
#คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถทำตามได้จริง ♣ ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในสาข...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 2 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น2 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. แก้วน้ำ สีชมพู ทึบแสง
 • 2. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (1) 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (2)
 • 4. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (3)
 • 5. แก้วกาแฟ สีขาว
 • 1. กระป๋องแปบซี่ ( โครงสร้าง)
 • 2. กระป๋องแปบซี่ ( เขียนรายละเอียด)
 • 3. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนัก )
 • 4. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนักสมบูรณ์ )
 • 1. สรุปบทเรียนวิชาวาดเส้น 2
  #คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ ควรมีพื้นฐานเรื่องแสงและเงามาบางส่วน  ก็สามารถทำตามได้จริง ♣ ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 3 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น3 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. ขวดสาเก (สีดำเงา)
 • 1. ขวดโค้กใส 1(โครงสร้าง)
 • 2. ขวดโค้กใส 2 (แสงเงา)
 • 3. ขวดโค้กใส 3 (เก็บรายละเอียด)
 • 1. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(1) (โครงสร้าง)
 • 2. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(2)
 • 3. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(3)
 • 4. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(4)
 • 1. สรุปบทเรียนวิชาวาดเส้น 3
#คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในสาขาวิชาออกแบบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม หรือจ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 4 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น4 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. กระดาษยับ 1
 • 2. กระดาษยับ 2
 • 3. กระดาษยับ 3
 • 4. กระดาษยับ 4
 • 1. ผ้า ลักษณะยับ (1)
 • 2. ผ้า ลักษณะยับ (2)
 • 3. ผ้า ลักษณะยับ (3)
 • 1. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (1)
 • 2. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (2)
 • 3. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (3)
 • 1. บทสรุปวิชาวาดเส้น 4
วาดเส้นเตรียมสอบ คอร์สวาดเส้น ออนไลน์ วาดเส้นเตรียมสอบ ที่ตั้งใจสอนให้คุณวาดรูปได้เอง 100%. ◊ สอนตั้งแต่พื้นฐาน ยัน!! ใช้งานจริง&...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้นเตรียมสอบ (1) 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1
 • 4. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2
 • 5. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 1. วาดมือกล่อง
 • 2. แรเงา มือกล่อง ส่วนของนิ้วโป้ง
 • 3. แรเงา มือกล่อง ส่วนของนิ้วชี้ นิ้วกลาง
 • 4. แรเงา มือกล่อง ส่วนของนิ้วก้อย
 • 5. เก็บรายละเอียด การวาดมือ โครงสร้างกล่อง
 • 1. วาดมือขึ้นจากกล่อง วาดรายละเอียดส่วนของนิ้วโป้ง
 • 2. วาดรายละเอียดส่วนของนิ้วชี้ นิ้วกลาง
 • 3. วาดรายละเอียดส่วนของนิ้วนาง นิ้วก้อย
 • 4. เก็บรายละเอียดโครงสร้างมือจากกล่อง 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 5. ลงเงามือจากรูปทรงกล่อง
 • 6. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของนิ้วโป้ง
 • 7. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของ เล็บนิ้วโป้ง
 • 8. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของนิ้วชี้ นิ้วกลาง
 • 9. ลงเงา เก็บรายละเอียดส่วนของนิ้วนาง นิ้วก้อย
 • 10. เก็บรายละเอียดฝ่ามือและข้อมือ
 • 11. เก็บรายละเอียดภาพรวมของทั้งมือ
 • 1. วาดโครงสร้าง มือถือดินสอ
 • 2. ลงน้ำหนักภาพรวม
 • 3. ลงน้ำหนักภาพรวม(2)
 • 4. เก็บรายละเอียดนิ้วโป้ง
 • 5. เก็บรายละเอียดนิ้วส่วนอื่นๆและดินสอ
 • 6. เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้าย(1)
 • 7. เก็บรายละเอียดขั้นตอนสุดท้าย(2)
 • 1. บทสรุปวิชาวาดเส้นเตรียมสอบมัณฑนศิลป์
เจาะลึกเตรียมสอบวาดเส้น สอบผ่านทุกมหาวิทยาลัย 100%อายุคอร์ส 2 ปี  #ตัวอย่างบทเรียนบางส่วน  ===============♦ ตัวอย่างจากแบบฝ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้นเตรียมสอบ (2) 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 4. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 5. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 1. ขึ้นโครงสร้าง มือถือคลิปหนีบกระดาษ
 • 2. ลงรายละเอียดภาพรวม
 • 3. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว และคลิป
 • 4. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วโป้ง เน้นระยะภาพ
 • 5. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว เน้นระยะภาพ(2)
 • 6. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว เน้นระยะภาพ(3)
 • 7. เก็บรายละเอียดในส่วนของคลิปหนีบกระดาษ
 • 8. มือถือคลิปหนีบกระดาษ ตอนจบ
 • 1. ร่างโครงสร้าง มือถือกระดาษยับ 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 2. ลงน้ำหนักภาพรวม มือถือกระดาษยับ(1)
 • 3. ลงน้ำหนักภาพรวม มือถือกระดาษยับ(2)
 • 4. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วและกระดาษ(1)
 • 5. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วและกระดาษ(2)
 • 6. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้วและกระดาษ(3)
 • 7. คัดน้ำหนัก(1)
 • 8. คัดน้ำหนัก(2)
 • 9. คัดน้ำหนัก(3)
 • 10. เก็บรายละเอียด มือถือกระดาษ ตอนจบ
 • 1. ร่างโครงสร้างมือถือขวดใส
 • 2. ลงน้ำหนักภาพรวม(1)
 • 3. ลงน้ำหนักภาพรวม(2)
 • 4. เก็บรายละเอียดในส่วนของนิ้ว
 • 5. มือถือขวดใส ตอนจบ
 • 1. สรุปแนวทางการเตรียมสอบวาดเส้นมัณฑนศิลป์
10 เรื่องทีต้องรู้ก่อนเรียนออกแบบภายใน 34 แบบฝึกหัด ความยาว 12.19 ชั่วโมงอายุคอร์สเรียน : 365 วัน ( 1 ปี )ดูตัวอย่างคลิปที่ “เปิดให้ดูฟรี &...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวิชาออกแบบภายใน ชุดที่ 1 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกซื้ออุปกรณ์ 【เรียนฟรี】
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 1 : การใช้อุปกรณ์เขียนแบบ
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 2 : การร่างแบบแปลน
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 3 : การเขียน DIMENSION
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 4 : เริ่มต้นเขียนรูปด้าน
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 5 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ในรูปด้าน
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 6 : การเขียน DIMNSION ในรูปด้าน
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 7 : การเขียน PESPECTIVE 1 จุด
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 8 : การเขียน PESPECTIVE 1 จุด(ต่อ)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 9 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ แบบ PERSPECTIVE 1 จุด
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 10 : การเขียน PESPECTIVE 2 จุด (แบบที่1)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 11 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ ใน PERSPECTIVE 2 จุด
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 12 : การเขียน PESPECTIVE 2 จุด (แบบที่2)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 13 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ ใน PERSPECTIVE 2 จุด ( แบบที่ 2 )
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 14 : เฟอร์นิเจอร์ contemporary style
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 15 : เฟอร์นิเจอร์ luxury style
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 16 : เฟอร์นิเจอร์ modern style
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 17 : ชั้นวางทีวี
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 18 : การไล่สี แบบสีเดียว
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 19 : การไล่สี แบบผสมสี
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 20.1 : ลงสี MONOTONE ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 15.05)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 20.2 : ลงสี MONOTONE ขั้นที่ 2 ( 15:05 - 29.15)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 20.3 : ลงสี MONOTONE ขั้นที่ 3 ( 29:15 - 29.15)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 21 : สรุปการลงสี MONOTONE ในรูปแบบอื่นๆ
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 22 : การไล่สีเดี่ยว ( 00:00 - 12.25)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 23 : การไล่สีฟุ้ง ( 13:25 - 18.06)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 24.1 : การลงสีวัสดุชั้นที่ 1 ( 00:00 - 24.13)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 24.2 : การลงสีวัสดุชั้นที่ 2 ( 00:00 - 10.24)
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 24.3 : การลงสีวัสดุชั้นที่ 3 ( 10:24 - 25.43)
 • 6. สรุปเทคนิคการลงสี Material ( 25:43 - 27.03)
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 28.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางทีวี ขั้นที่ 2 ( 08:45 - 12.39)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 25.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ contemporary style ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 28.10)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 25.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ contemporary style ขั้นที่ 2 ( 28:10 - 52.07)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 25.3 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ contemporary style ขั้นที่ 3 ( 52:08 - 1.02.55 )
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 26.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ luxury style ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 22.19)
 • 6. แบบฝึกหัดที่ 26.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ luxury style ขั้นที่ 2 ( 22:19 - 43.52)
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 26.3 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ luxury style ขั้นที่ 3 ( 43:52 - 1.04.52)
 • 8. แบบฝึกหัดที่ 27.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ Modern style ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 27.20)
 • 9. แบบฝึกหัดที่ 27.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ Modern style ขั้นที่ 2 ( 27:20 - 27.20)
 • 10. แบบฝึกหัดที่ 27.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ Modern style ขั้นที่ 3 ( 32:00 - 41.14)
 • 11. แบบฝึกหัดที่ 28.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางทีวี ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 8.45)
 • 12. แบบฝึกหัดที่ 29 : สรุปการลงสีเฟอร์นิเจอร์ ในรูปแบบอื่นๆ 【เรียนฟรี】
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 30: การเขียนรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ใน PERSPECTIVE
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 31 : การเขียนรายละเอียดพื้น ผนัง เพดาน ใน PERSPECTIVE
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 32 : การเขียนสีน้ำรองพื้น
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 33 : การเขียนสีน้ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 1
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 34 : การเขียนสีน้ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 2
 • 1. สรุปปฎิบัติการเขียนภาพสีน้ำในงานออกแบบภายใน 【เรียนฟรี】
  เนื่องด้วยวิชาสีน้ำในงานออกแบบภายใน  เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนสาขาวิชาออกแบบภายใน เป็นพื้นฐาน...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวิชาออกแบบภายใน ชุดที่ 2 【ดูฟรี】
 • 2. การเลือกซื้ออุปกรณ์(2) 【ดูฟรี】
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 1 : การไล่สี แบบสีเดียว
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 2 : การไล่สี แบบผสมสี
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 3 : การเขียน PESPECTIVE ห้องนอน
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 4 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 5 : การเขียนรายละเอียด
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 6 : การเขียนสีน้ำรองพื้น 【ดูฟรี】
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 7 : การเขียนสีน่ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 1
 • 6. แบบฝึกหัดที่ 8 : การเขียนสีน่ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 2
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 9 : สรุปการเขียนภาพห้องนอน
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 10 : การเขียน PESPECTIVE ห้องน้ำ
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 11 : การเขียนรายละเอียดห้องน้ำ
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 12 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 1
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 13 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 2
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 14 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 3
 • 6. แบบฝึกหัดที่ 15 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 4
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 16 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 5
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 17 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 1
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 18 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 2
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 19 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 3
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 20 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 4
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 21 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 5
 • 1. สรุปปฎิบัติการเขียนภาพสีน้ำในงานออกแบบภายใน 2
เตรียมสอบออกแบบภายใน (1)  #ตัวอย่างบทเรียนบางส่วน คอร์สเตรียมสอบออกแบบภายใน   ===============♦ ตัวอย่างจากแบบฝึกหัดที่ 2บ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวิชา เตรียมสอบออกแบบภายใน 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกซื้ออุปกรณ์ 【เรียนฟรี】
 • 1. ทบทวนการลงสีห้อง เทคนิคสี monotone
 • 1. ร่างโครงห้องนอน (1/2)
 • 2. ร่างโครงห้องนอน (2/2)
 • 3. ลงสีพื้นห้อง
 • 4. ลงสีเตียงนอน
 • 5. ลงสีเก้าอี้
 • 6. ลงสีโต๊ะ
 • 7. เก็บรายละเอียด (1/2)
 • 8. เก็บรายละเอียด (2/2)
 • 1. ร่างโครงห้องนอน (1/2)
 • 2. ร่างโครงห้องนอน (2/2)
 • 3. เทคนิคการลงสีแสงไฟ พื้น และเงาต่างๆ
 • 4. เทคนิคการลงสีเตียง เก้าอี้ และพรม
 • 5. เทคนิคการลงสีเตียง และโต๊ะ
 • 6. เก็บรายละเอียด (1/2)
 • 7. เก็บรายละเอียด (2/2) 【เรียนฟรี】
 • 1. วาดโครงห้องสปา(1/2)
 • 2. วาดโครงห้องสปา(2/2)
 • 3. เทคนิคลงสีไฟในห้องสปา 【เรียนฟรี】
 • 4. เทคนิคลงสีพื้นในห้องสปา
 • 5. ลงสีเตียงนอนสปา
 • 6. ลงสีเก้าอี้สปา
 • 7. เก็บรายละเอียด(1/2)
 • 8. เก็บรายละเอียด(2/2)
 • 1. สรุปและการนำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ และทำ portfolio ( 2.52 นาที)
เตรียมสอบออกแบบภายใน เตรียม portfolio  #ตัวอย่างบทเรียนบางส่วน คอร์สเตรียมสอบออกแบบภายใน   ===============♦ ตัวอย่าง...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แแนะนำคอร์สเรียนวิชา Portfolio ออกแบบภายใน ชุดที่ 2 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกซื้ออุปกรณ์ 【เรียนฟรี】
 • 1. ร่างโครงห้อง Lobby คอนโดมิเนียม ( 18.50 นาที)
 • 2. ใส่รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ( 28 .29 นาที)
 • 3. ลงสีแสงไฟและพื้นของ lobby ( 11.26 นาที)
 • 4. ลงสีเฟอร์นิเจอร์ ( 10.01 นาที )
 • 5. เก็บรายละเอียด ( 26.24 นาที)
 • 1. ร่างโครงร้านขายเสื้อผ้า ( 28.32 นาที)
 • 2. ร่างโครงร้านขายเสื้อผ้า 1/2 ( 28.32 นาที)
 • 3. ร่างโครงร้านขายเสื้อผ้า 2/2 ( 33.48 นาที)
 • 4. ลงสีพื้นและแสงไฟของห้องเสื้อผ้า ( 8.36 นาที)
 • 5. ลงสีเฟอร์นิเจอร์ของห้องเสื้อผ้า ( 41.17 นาที)
 • 6. ลงสีส่วนตกแต่งอื่นๆ ของห้องเสื้อผ้า ( 12 นาที)
 • 7. เก็บรายละเอียด ของห้องเสื้อผ้า ( 11.58 นาที)
 • 1. ร่างโครงร้านกาแฟ 1/2 (19.18 นาที)
 • 2. ร่างโครงร้านกาแฟ 2/2 (26.12 นาที)
 • 3. ร่างโครงร้านกาแฟ 2/3
 • 4. ลงสีเฟอร์นิเจอร์ ร้านกาแฟ 1/2 ( 24.17 นาที)
 • 5. ลงสีเฟอร์นิเจอร์ ร้านกาแฟ 2/2 ( 12.47 นาที)
 • 6. ลงแสงเงา ร้านกาแฟ (9.58 นาที) 【เรียนฟรี】
 • 7. เก็บรายละเอียด ร้านกาแฟ (2.44นาที)
 • 1. ร่างโครง ร้านอาหาร 1/3 ( 18.51 นาที )
 • 2. ร่างโครง ร้านอาหาร 2/3 ( 23.30 นาที )
 • 3. ร่างโครง ร้านอาหาร 3/3 ( 8.24 นาที )
 • 4. ลงสีแสงไฟและพื้นร้านอาหาร (8.08 นาที)
 • 5. ลงสีเฟอร์นิเจอร์ร้านอาหาร (37 นาที)
 • 6. ลงสีกระจก ร้านอาหาร (11.27 นาที)
 • 7. เก็บรายละเอียด ร้านอาหาร 1/2 (14.53 นาที)
 • 8. เก็บรายละเอียด ร้านอาหาร 2/2 (8.19 นาที)
 • 1. สรุปคอร์ส PORTFOLIO ออกแบบภายใน (2) ( 1.08 นาที)
คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★     • จากประสบการณ์สอนวิชาความถนัดสถาปัตย์เป็นเวลา 10 ปี (ติวสถาปัต...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. การลากเส้นโดยใช้น้ำหนักเส้น
 • 2. การเขียนรูปทรงสามมิติ จากรูป 2 มิติแบบต่างๆ
 • 3. การเขียนรูปทรง ด้วยวิธีเพิ่มรูป-ลดรูป
 • 4. เทคนิคการเขียนเส้นแรเงาแบบต่างๆ "ใช้บ่อย"
 • 5. การวาดรูปทรงเรขาคณิตและแรเงาด้วยเส้นแบบต่างๆ
 • 6. การวาดรูปทรงเรขาคณิต (ปีระมิด ทรงกลม)
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย แสงและเงา
 • 1. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย
 • 2. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
 • 3. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงชนิดกลวง
 • 4. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงที่ซับซ้อน (ข้อสอบ PAT4)
 • 1. การเขียนลายเส้นต้นไม้และต้นไม้แบบต่างๆ
 • 2. ตัวอย่างการเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ
 • 3. การเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ ( ขั้นตอนการร่าง )
 • 4. การเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ ( ขั้นตอนการเน้นระยะภาพ , ใส่รายละเอียด )
 • 1. ทำความรู้จักกับสัดส่วนคนชาย-หญิง
 • 2. การเขียนภาพคนยืน ( ชาย-หญิง )
 • 3. การเขียนภาพคนเดิน ( ชาย-หญิง )
 • 4. การเขียนภาพคนวิ่ง ( ชาย-หญิง )
 • 5. การเขียนภาพคนนั่ง,นั่งเก้าอี้ ( ชาย-หญิง )
 • 6. การเขียนคนนั่งพื้น ( ชาย - หญิง )
 • 7. การเขียนคนในทัศนียภาพ Normal eyes views
 • 8. การเขียนคนในทัศนียภาพ birds eyes views
 • 9. การเขียนคนในทัศนียภาพ worm eyes views
 • 1. การเขียนรถ perspective 1 จุด มุมมอง normal eyes views
 • 2. การเขียนรถ perspective 2 จุด มุม normal eyes views
 • 3. การเขียนรถ ขนาดเล็ก
 • 4. การเขียนรถ ขนาดกลาง
 • 5. การเขียนรถ ขนาดใหญ่
 • 6. การเขียนรถมุมสูงสําหรับใส่ perspective 2 จุด
 • 7. การเขียนรถมุมต่ำสําหรับใส่ perspective 2 จุด
 • 1. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง normal eyes views
 • 2. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง birds eyes views
 • 3. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง worm eyes views
 • 1. (รีวิว) คอร์สเรียนนี้เรียนแล้วได้อะไรบ้าง?
 • 2. แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีก่อนเรียน
    สนใจสมัครเรียนต้องทำอย่างไร?  1. เข้าไปที่เว็บ https://dd-class.com/ 2. เข้าสู่ระบบด้วยสมาชิก  หากยังไม่มีสามาร...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. (รีวิว) คอร์สเรียนนี้เรียนแล้วได้อะไรบ้าง?
 • 2. แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีก่อนเรียน
 • 1. พื้นฐานการลากเส้นแบบต่างๆ
 • 2. การเขียนเส้นแรเงาแบบต่างๆ
 • 1. 3 สเตป พิชิตรูปทรงแบบง่าย
 • 2. การแรเงารูปทรงพื้นฐานแบบง่าย
 • 3. การแรเงารูปทรงพื้นฐานแบบง่าย(2)
 • 4. ฝึกวาดรถไม้ isometric
 • 5. ฝึกวาดกล่องปิคนิค
 • 1. พื้นฐานการวาด perspective แบบ 1 จุด
 • 2. วาดฉาก : เดินผ่านกำแพงเมือง
 • 3. วาดฉาก : เดินผ่านในสวน
 • 4. วาดฉาก : การแบ่งระยะความลึก
 • 5. วาดฉาก : การวาดบ้านชั้นเดียว
 • 6. วาดฉาก : เดินผ่านในสวน 2
 • 7. วาดฉาก : เดินไปโรงเรียน
 • 8. วาดฉาก : เดินไปตลาดกลางแจ้ง
 • 9. วาดฉาก : รถในบรรยากาศเมือง
 • 10. วาดฉาก : บรรยากาศเดือนในเมืองแบบมีรถราง
 • 11. วาดฉาก : ดูรูปถ่ายบรรยากาศเมือง
 • 12. วาดฉาก : นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน
 • 1. พื้นฐานการวาด Perspective แบบ 2 จุด
 • 2. วาดฉาก : วาดบ้าน ทัศนียภาพแบบ 2 จุด
 • 3. วาดฉาก : ตลาดน้ำ
 • 1. สอนวาดรูป PERSPECTIVE " villa savoye " Le Corbusier
 • 2. สอนวาดรูป PERSPECTIVE "HEYDAR ALIYEV CENTER" ZAHA HADID
 • 3. สอนวาดรูป PERSPECTIVE "The Bund Finance Center" Foster [1/2]
 • 4. สอนวาดรูป PERSPECTIVE " The Bund Finance Center "Foster [2/2]
 • 5. สอนวาดรูป PERSPECTIVE " Rokko Housing " Tadao Ando [1/2]
 • 6. สอนวาดรูป PERSPECTIVE " Rokko Housing " Tadao Ando [2/2]
 • 7. สอนวาดรูป PERSPECTIVE "The Falling Water House [1/2]
 • 8. สอนวาดรูป PERSPECTIVE "The Falling Water House [2/2]
 • 1. สัมภาษณ์ โชว์ portfolio ให้ปัง! โดนใจกรรมการ ภายใน 5 นาที
 • 2. เปิด portfolio เด็กโควต้าเรียนดี....รู้เเล้วจะอึ้ง... !!! // ก่อนสอบสถาปัตย์
;