register LOG in

สถาปัตย์ PAT4 และ portfolio

สถาปัตย์ PAT4 และ portfolio

บทเรียน

ดาวโหลดเอกสารแต่ละวิชา ได้จากหน้าหลักของคอร์สเรียน 

คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★   และอีก 254 สมัครเรียนแล้ว เคยมั้ย ? อ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น
 • 1. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1
 • 2. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2
 • 3. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 4. การลากเส้นและการจับดินสอที่ถูกต้อง
 • 5. ตรวจงานตัวอย่าง "การลากเส้น"
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่อง
 • 2. การแรเงาแบบไล่แถบน้ำหนัก
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การแรเงา"
 • 1. การวาดโครงสร้างวงกลม ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • 1. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบอ้วน
 • 2. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบผอม
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การเขียนวงรี"
 • 1. การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก
 • 2. การเขียนโครงสร้างทรงกรวย
 • 3. การเขียนโครงสร้างลูกบาศก์
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกลม
 • 1. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกลม
 • 4. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ลูกบาศก์
 • 1. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกระบอก"
 • 2. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกรวย"
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกลม
 • 4. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงลูกบาศก์
 • 1. การนำไปประยุกต์ใช้ในการวาดรูป แขนงอื่นๆ
#คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถทำตามได้จริง ♣ ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในสาข...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 2 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น2 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. แก้วน้ำ สีชมพู ทึบแสง
 • 2. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (1) 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 3. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (2)
 • 4. แก้วกาแฟ สีน้ำตาล (3)
 • 5. แก้วกาแฟ สีขาว
 • 1. กระป๋องแปบซี่ ( โครงสร้าง)
 • 2. กระป๋องแปบซี่ ( เขียนรายละเอียด)
 • 3. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนัก )
 • 4. กระป๋องแปบซี่ ( ลงน้ำหนักสมบูรณ์ )
 • 1. สรุปบทเรียนวิชาวาดเส้น 2
  #คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ ควรมีพื้นฐานเรื่องแสงและเงามาบางส่วน  ก็สามารถทำตามได้จริง ♣ ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 3 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น3 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. ขวดสาเก (สีดำเงา)
 • 1. ขวดโค้กใส 1(โครงสร้าง)
 • 2. ขวดโค้กใส 2 (แสงเงา)
 • 3. ขวดโค้กใส 3 (เก็บรายละเอียด)
 • 1. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(1) (โครงสร้าง)
 • 2. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(2)
 • 3. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(3)
 • 4. ขวดแก้วใส รูปทรงลูกเต๋า(4)
 • 1. สรุปบทเรียนวิชาวาดเส้น 3
#คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ? ===============♣ ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในสาขาวิชาออกแบบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม หรือจ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวาดเส้น 4 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น4 【คลิ๊กเรียนฟรี】
 • 1. กระดาษยับ 1
 • 2. กระดาษยับ 2
 • 3. กระดาษยับ 3
 • 4. กระดาษยับ 4
 • 1. ผ้า ลักษณะยับ (1)
 • 2. ผ้า ลักษณะยับ (2)
 • 3. ผ้า ลักษณะยับ (3)
 • 1. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (1)
 • 2. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (2)
 • 3. ซองใส ใส่คลิปหนีบกระดาษ (3)
 • 1. บทสรุปวิชาวาดเส้น 4
คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★     • จากประสบการณ์สอนวิชาความถนัดสถาปัตย์เป็นเวลา 10 ปี (ติวสถาปัต...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. การลากเส้นโดยใช้น้ำหนักเส้น
 • 2. การเขียนรูปทรงสามมิติ จากรูป 2 มิติแบบต่างๆ
 • 3. การเขียนรูปทรง ด้วยวิธีเพิ่มรูป-ลดรูป
 • 4. เทคนิคการเขียนเส้นแรเงาแบบต่างๆ "ใช้บ่อย"
 • 5. การวาดรูปทรงเรขาคณิตและแรเงาด้วยเส้นแบบต่างๆ
 • 6. การวาดรูปทรงเรขาคณิต (ปีระมิด ทรงกลม)
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย แสงและเงา
 • 1. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย
 • 2. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
 • 3. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงชนิดกลวง
 • 4. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงที่ซับซ้อน (ข้อสอบ PAT4)
 • 1. การเขียนลายเส้นต้นไม้และต้นไม้แบบต่างๆ
 • 2. ตัวอย่างการเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ
 • 3. การเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ ( ขั้นตอนการร่าง )
 • 4. การเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ ( ขั้นตอนการเน้นระยะภาพ , ใส่รายละเอียด )
 • 1. ทำความรู้จักกับสัดส่วนคนชาย-หญิง
 • 2. การเขียนภาพคนยืน ( ชาย-หญิง )
 • 3. การเขียนภาพคนเดิน ( ชาย-หญิง )
 • 4. การเขียนภาพคนวิ่ง ( ชาย-หญิง )
 • 5. การเขียนภาพคนนั่ง,นั่งเก้าอี้ ( ชาย-หญิง )
 • 6. การเขียนคนนั่งพื้น ( ชาย - หญิง )
 • 7. การเขียนคนในทัศนียภาพ Normal eyes views
 • 8. การเขียนคนในทัศนียภาพ birds eyes views
 • 9. การเขียนคนในทัศนียภาพ worm eyes views
 • 1. การเขียนรถ perspective 1 จุด มุมมอง normal eyes views
 • 2. การเขียนรถ perspective 2 จุด มุม normal eyes views
 • 3. การเขียนรถ ขนาดเล็ก
 • 4. การเขียนรถ ขนาดกลาง
 • 5. การเขียนรถ ขนาดใหญ่
 • 6. การเขียนรถมุมสูงสําหรับใส่ perspective 2 จุด
 • 7. การเขียนรถมุมต่ำสําหรับใส่ perspective 2 จุด
 • 1. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง normal eyes views
 • 2. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง birds eyes views
 • 3. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง worm eyes views
 • 1. (รีวิว) คอร์สเรียนนี้เรียนแล้วได้อะไรบ้าง?
 • 2. แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีก่อนเรียน
;