register LOG in

PACKAGE D1 + A1 + IN1 ฟรี IN2

PACKAGE D1 + A1 + IN1 ฟรี IN2

รายละเอียดคอร์ส

PACKAGE ยอดนิยม เตรียมสอบ

ประกอบไปด้วย 3 วิชาหลัก คือ 

1. วิชาวาดเส้นพื้นฐาน (1)  
✔️ รายละเอียดคลิก: http://dd-class.com/courses/5 

2. วิชาเทคนิคลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม(1) 
✔️ รายละเอียดคลิก: http://dd-class.com/courses/15

3. วิชาออกแบบภายใน (1)   (คอร์สยอดนิยม)
✔️ รายละเอียดคลิก: http://dd-class.com/courses/4

พิเศษแถมฟรี 
4. วิชาออกแบบภายใน (2)   
✔️ รายละเอียดคลิก: http://dd-class.com/courses/2

บทเรียน

รายละเอียดคอร์ส

PACKAGE ยอดนิยม เตรียมสอบ

ประกอบไปด้วย 3 วิชาหลัก คือ 

1. วิชาวาดเส้นพื้นฐาน (1) 

2. วิชาเทคนิคลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม(1)

3. วิชาออกแบบภายใน (1)   (คอร์สยอดนิยม)

พิเศษแถมฟรี 
4. วิชาออกแบบภายใน (2)   

คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★   และอีก 254 สมัครเรียนแล้ว เคยมั้ย ? อ...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียน
 • 2. การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการวาดเส้น
 • 1. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 1
 • 2. เทคนิคการเหลาดินสอ แบบที่ 2
 • 3. การใช้ยางลบดินน้ำมัน
 • 4. การลากเส้นและการจับดินสอที่ถูกต้อง
 • 5. ตรวจงานตัวอย่าง "การลากเส้น"
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่อง
 • 2. การแรเงาแบบไล่แถบน้ำหนัก
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การแรเงา"
 • 1. การวาดโครงสร้างวงกลม ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • 1. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบอ้วน
 • 2. การขึ้นโครงสร้าง วงรีแบบผอม
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "การเขียนวงรี"
 • 1. การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก
 • 2. การเขียนโครงสร้างทรงกรวย
 • 3. การเขียนโครงสร้างลูกบาศก์
 • 1. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบแบ่งช่องน้ำหนัก ทรงกลม
 • 1. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกระบอก
 • 2. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกรวย
 • 3. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ทรงกลม
 • 4. การแรเงาแบบไล่น้ำหนัก ลูกบาศก์
 • 1. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกระบอก"
 • 2. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกรวย"
 • 3. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงกลม
 • 4. ตรวจงานตัวอย่าง "ทรงลูกบาศก์
 • 1. การนำไปประยุกต์ใช้ในการวาดรูป แขนงอื่นๆ
คะแนนรีวิว  ★ ★ ★ ★ ★     • จากประสบการณ์สอนวิชาความถนัดสถาปัตย์เป็นเวลา 10 ปี (ติวสถาปัต...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. การลากเส้นโดยใช้น้ำหนักเส้น
 • 2. การเขียนรูปทรงสามมิติ จากรูป 2 มิติแบบต่างๆ
 • 3. การเขียนรูปทรง ด้วยวิธีเพิ่มรูป-ลดรูป
 • 4. เทคนิคการเขียนเส้นแรเงาแบบต่างๆ "ใช้บ่อย"
 • 5. การวาดรูปทรงเรขาคณิตและแรเงาด้วยเส้นแบบต่างๆ
 • 6. การวาดรูปทรงเรขาคณิต (ปีระมิด ทรงกลม)
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย แสงและเงา
 • 1. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย
 • 2. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงที่ซ้อนทับกัน
 • 3. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงชนิดกลวง
 • 4. การเขียนเงาตกกระทบที่พื้น จากรูปทรงที่ซับซ้อน (ข้อสอบ PAT4)
 • 1. การเขียนลายเส้นต้นไม้และต้นไม้แบบต่างๆ
 • 2. ตัวอย่างการเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ
 • 3. การเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ ( ขั้นตอนการร่าง )
 • 4. การเขียนต้นไม้ในทัศนียภาพ ( ขั้นตอนการเน้นระยะภาพ , ใส่รายละเอียด )
 • 1. ทำความรู้จักกับสัดส่วนคนชาย-หญิง
 • 2. การเขียนภาพคนยืน ( ชาย-หญิง )
 • 3. การเขียนภาพคนเดิน ( ชาย-หญิง )
 • 4. การเขียนภาพคนวิ่ง ( ชาย-หญิง )
 • 5. การเขียนภาพคนนั่ง,นั่งเก้าอี้ ( ชาย-หญิง )
 • 6. การเขียนคนนั่งพื้น ( ชาย - หญิง )
 • 7. การเขียนคนในทัศนียภาพ Normal eyes views
 • 8. การเขียนคนในทัศนียภาพ birds eyes views
 • 9. การเขียนคนในทัศนียภาพ worm eyes views
 • 1. การเขียนรถ perspective 1 จุด มุมมอง normal eyes views
 • 2. การเขียนรถ perspective 2 จุด มุม normal eyes views
 • 3. การเขียนรถ ขนาดเล็ก
 • 4. การเขียนรถ ขนาดกลาง
 • 5. การเขียนรถ ขนาดใหญ่
 • 6. การเขียนรถมุมสูงสําหรับใส่ perspective 2 จุด
 • 7. การเขียนรถมุมต่ำสําหรับใส่ perspective 2 จุด
 • 1. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง normal eyes views
 • 2. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง birds eyes views
 • 3. (ตัวอย่างข้อสอบ) ทัศนียภาพแบบ 2 จุด มุมมอง worm eyes views
 • 1. (รีวิว) คอร์สเรียนนี้เรียนแล้วได้อะไรบ้าง?
 • 2. แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีก่อนเรียน
10 เรื่องทีต้องรู้ก่อนเรียนออกแบบภายใน 34 แบบฝึกหัด ความยาว 12.19 ชั่วโมงอายุคอร์สเรียน : 365 วัน ( 1 ปี )ดูตัวอย่างคลิปที่ “เปิดให้ดูฟรี &...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวิชาออกแบบภายใน ชุดที่ 1 【เรียนฟรี】
 • 2. การเลือกซื้ออุปกรณ์ 【เรียนฟรี】
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 1 : การใช้อุปกรณ์เขียนแบบ
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 2 : การร่างแบบแปลน
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 3 : การเขียน DIMENSION
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 4 : เริ่มต้นเขียนรูปด้าน
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 5 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ในรูปด้าน
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 6 : การเขียน DIMNSION ในรูปด้าน
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 7 : การเขียน PESPECTIVE 1 จุด
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 8 : การเขียน PESPECTIVE 1 จุด(ต่อ)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 9 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ แบบ PERSPECTIVE 1 จุด
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 10 : การเขียน PESPECTIVE 2 จุด (แบบที่1)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 11 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ ใน PERSPECTIVE 2 จุด
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 12 : การเขียน PESPECTIVE 2 จุด (แบบที่2)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 13 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์ ใน PERSPECTIVE 2 จุด ( แบบที่ 2 )
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 14 : เฟอร์นิเจอร์ contemporary style
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 15 : เฟอร์นิเจอร์ luxury style
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 16 : เฟอร์นิเจอร์ modern style
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 17 : ชั้นวางทีวี
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 18 : การไล่สี แบบสีเดียว
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 19 : การไล่สี แบบผสมสี
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 20.1 : ลงสี MONOTONE ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 15.05)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 20.2 : ลงสี MONOTONE ขั้นที่ 2 ( 15:05 - 29.15)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 20.3 : ลงสี MONOTONE ขั้นที่ 3 ( 29:15 - 29.15)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 21 : สรุปการลงสี MONOTONE ในรูปแบบอื่นๆ
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 22 : การไล่สีเดี่ยว ( 00:00 - 12.25)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 23 : การไล่สีฟุ้ง ( 13:25 - 18.06)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 24.1 : การลงสีวัสดุชั้นที่ 1 ( 00:00 - 24.13)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 24.2 : การลงสีวัสดุชั้นที่ 2 ( 00:00 - 10.24)
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 24.3 : การลงสีวัสดุชั้นที่ 3 ( 10:24 - 25.43)
 • 6. สรุปเทคนิคการลงสี Material ( 25:43 - 27.03)
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 28.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางทีวี ขั้นที่ 2 ( 08:45 - 12.39)
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 25.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ contemporary style ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 28.10)
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 25.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ contemporary style ขั้นที่ 2 ( 28:10 - 52.07)
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 25.3 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ contemporary style ขั้นที่ 3 ( 52:08 - 1.02.55 )
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 26.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ luxury style ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 22.19)
 • 6. แบบฝึกหัดที่ 26.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ luxury style ขั้นที่ 2 ( 22:19 - 43.52)
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 26.3 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ luxury style ขั้นที่ 3 ( 43:52 - 1.04.52)
 • 8. แบบฝึกหัดที่ 27.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ Modern style ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 27.20)
 • 9. แบบฝึกหัดที่ 27.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ Modern style ขั้นที่ 2 ( 27:20 - 27.20)
 • 10. แบบฝึกหัดที่ 27.2 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ Modern style ขั้นที่ 3 ( 32:00 - 41.14)
 • 11. แบบฝึกหัดที่ 28.1 : การลงสีเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางทีวี ขั้นที่ 1 ( 00:00 - 8.45)
 • 12. แบบฝึกหัดที่ 29 : สรุปการลงสีเฟอร์นิเจอร์ ในรูปแบบอื่นๆ 【เรียนฟรี】
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 30: การเขียนรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ใน PERSPECTIVE
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 31 : การเขียนรายละเอียดพื้น ผนัง เพดาน ใน PERSPECTIVE
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 32 : การเขียนสีน้ำรองพื้น
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 33 : การเขียนสีน้ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 1
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 34 : การเขียนสีน้ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 2
 • 1. สรุปปฎิบัติการเขียนภาพสีน้ำในงานออกแบบภายใน 【เรียนฟรี】
  เนื่องด้วยวิชาสีน้ำในงานออกแบบภายใน  เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนสาขาวิชาออกแบบภายใน เป็นพื้นฐาน...

ดูรายละเอียดครอสเรียน

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนวิชาออกแบบภายใน ชุดที่ 2 【ดูฟรี】
 • 2. การเลือกซื้ออุปกรณ์(2) 【ดูฟรี】
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 1 : การไล่สี แบบสีเดียว
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 2 : การไล่สี แบบผสมสี
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 3 : การเขียน PESPECTIVE ห้องนอน
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 4 : การเขียนเฟอร์นิเจอร์
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 5 : การเขียนรายละเอียด
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 6 : การเขียนสีน้ำรองพื้น 【ดูฟรี】
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 7 : การเขียนสีน่ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 1
 • 6. แบบฝึกหัดที่ 8 : การเขียนสีน่ำรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ ขั้นที่ 2
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 9 : สรุปการเขียนภาพห้องนอน
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 10 : การเขียน PESPECTIVE ห้องน้ำ
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 11 : การเขียนรายละเอียดห้องน้ำ
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 12 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 1
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 13 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 2
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 14 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 3
 • 6. แบบฝึกหัดที่ 15 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 4
 • 7. แบบฝึกหัดที่ 16 : การเขียนสีน้ำ ขั้นที่ 5
 • 1. แบบฝึกหัดที่ 17 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 1
 • 2. แบบฝึกหัดที่ 18 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 2
 • 3. แบบฝึกหัดที่ 19 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 3
 • 4. แบบฝึกหัดที่ 20 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 4
 • 5. แบบฝึกหัดที่ 21 : การเขียนสีน้ำห้องรับแขก ขั้นที่ 5
 • 1. สรุปปฎิบัติการเขียนภาพสีน้ำในงานออกแบบภายใน 2
;