register LOG in

ตะลุยโจทย์ PERSPECTIVE (PAT4) ชุดที่ 1

ตะลุยโจทย์ PERSPECTIVE (PAT4) ชุดที่ 1

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 

● น้องที่มีพื้นฐานมาบ้างเล็กน้อย สามารถเรียนคอร์สนี้ได้และทำตามได้จริง
● น้องๆ ม.4 ม.5 ม.6 / ปวช. ปวส. 
กลุ่มที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนสถาปัตยกรรม
เนื้อหาครอบคลุมความถนัดสถาปัตย์ (TCAS / PAT4)
● เตรียมสอบเข้าสถาปัตย์ จุฬา • สถาปัตย์ เกษตร • สถาปัตย์ ศิลปากร
สถาปัตย์ ลาดกระบัง • สถาปัตย์ พระนครเหนือ • สถาปัตย์ เชียงใหม่
● นักเรียน / นักศึกษา /บุคคลทั่วไป
ที่ต้องการทักษะการวาดภาพ/SKETCH อย่างรวดเร็ว 

เนื้อหาคอร์สตะลุยโจทย์สถาปัตย์  PAT4 ชุดที่ 1 

● แนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องมี !!
●  ทบทวนพื้นฐานการวาด PERSPECTIVE 
●  รู้วิธีการวิเคราะห์โจทย์ และการวางแผนการทำงานในเวลาอันจำกัด
●  รู้วิธีการวาดภาพตามหลัก GOLDEN SECTION เพื่อให้งานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
●  รู้วิธีการวาด PERSPECTIVE อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

undefined

●  ตะลุยโจทย์ ทัศนียภาพ PAT4 ชุดที่ 1 
●  ข้อสอบย้อนหลัง 20 ปี พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด แบบ " จับมือทำ " 
arch_01video-cover-iso2.jpg

undefined
undefined

บทเรียน

ตะลุยโจทย์ทัศนียภาพ PAT4 ชุดที่ 1
ข้อสอบย้อนหลัง 20 ปี พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

วีดิโอทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี้

 • 1. แนะนำคอร์สเรียนตะลุยโจทย์ PERSPECTIVE (PAT4) ชุดที่ 1 00:04
 • 2. แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีก่อนเรียน 00:06
 • 1. พื้นฐานและหลักการวาด perspective แบบ 1 จุด 00:19
 • 1. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : วิเคราะห์โจทย์
 • 2. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ร่างภาพ 00:14
 • 3. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ตัดเส้น
 • 4. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : แรเงา
 • 1. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : วิเคราะห์โจทย์ 01
 • 2. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ร่างภาพ
 • 3. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ตัดเส้น แสงเงา
 • 4. สรุป โจทย์แบบเติมเส้น
 • 1. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : วิเคราะห์โจทย์
 • 2. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ร่างภาพ
 • 3. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ตัดเส้น
 • 4. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : แสงเงา
 • 5. สรุป โจทย์แบบเติมบรรยากาศ
 • 1. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : วิเคราะห์โจทย์
 • 2. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ร่างภาพ
 • 3. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ตัดเส้น
 • 4. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : แสงเงา
 • 5. สรุป โจทย์แบบเติมเรื่องราว
 • 1. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : วิเคราะห์โจทย์
 • 2. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ร่างภาพ
 • 3. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : ตัดเส้น
 • 4. วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด : แสงเงา
 • 5. สรุป การเขียนภาพตามเรื่องราวที่โจทย์กำหนด

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนชำระค่าบริการ

ชำระเงิน 1,480.00

รับชมได้เป็นระยะเวลา 365 วันนับจากวันที่ชำระ

;